ผู้ว่าฯสุรินทร์ประกาศล่าสุด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่น

ผู้ว่าฯสุรินทร์ประกาศล่าสุด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่น

Publish 2020-06-03 13:54:06


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกประกาศฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระบุให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก

 เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนต่างๆมีความเหมาะสม จังหวัดสุรินทร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าผู้ฝ่าฝืนโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก จะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุรินทร์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน