ศิษย์แห่อาลัย..น้อมส่งหลวงปู่!! เปิดภาพบรรยากาศ งานถวายเพลิงสรีระสังขาร "หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม" พระผู้เมตตาแห่งวัดป่าแก้วชุมพล (ชมคลิป)

Publish 2018-05-08 12:06:19

 

             วันนี้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร ถวายเพลิงสรีระสังขารอันประกอบขึ้นด้วยเครื่องสัมภาระที่ใช้สอยดุจเกวียนเป็นต้นของพระคุณเจ้า หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม แห่งวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

            หลวงปู่อุ่นหล้า ท่านเป็นพระที่มีเมตตา มีรัศมีของความชุ่มเย็น ใครได้เข้าไปใกล้ก็จะเหมือนได้น้ำเย็นประพรมชะโลมใจอยู่เสมอๆ ทั้งแววตาและรอยยิ้มท่าน เป็นความเมตตาที่แผ่ขยายออกมาจากดวงจิตของท่านโดยแท้ หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ท่านได้ละสังขารอย่างสงบ ณ กุฎิ วัดป่าแก้วบ้านชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๒๐ น.

 

 
 

            หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม "พระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาธรรม" หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กอปรด้วยศีลและธรรม มีศีลาจาริยวัตรอันงดงาม เป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ดำเนินตามหลักปฏิปทาที่ท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร ผู้เป็นอาจารย์พาดำเนินมา

 

 

           อีกทั้งหลวงปู่อุ่นหล้า ยังเคยได้ไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณรเลยด้วย หลวงปู่อุ่นหล้า ท่านเป็นพระผู้สวดปาฏิโมกข์เก่งมาก จนเป็นที่ยกย่องของครูบาอาจารย์ในสมัยนั้น ว่าสวดได้สละสลวยถูกต้องทุกตัวอักขระ ฐานกรณ์ จนเป็นที่กล่าวกันว่าภิกษุใดต้องการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ต้องมาเรียนกับหลวงปู่อุ่นหล้า ที่สำนักวัดป่าแก้วชุมพลแห่งนี้

 

 


 

ภาพบรรยากาศในงาน ถวายเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ที่วัดป่าแก้วชุมพล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เพจ เรารักสว่างแดนดิน Fanpage - Fc สจ.อรรฆวรรธน์ จันทศรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ