ศรัทธาบารมีพิธีไหว้ครู! อ่านกันชัดๆ จากบทสัมภาษณ์ “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ” เผยเหตุที่ต้องไหว้ครูทุกปี  พร้อมไขข้อสงสัย อาการของขึ้นเกิดจากอะไร

ศรัทธาบารมีพิธีไหว้ครู! อ่านกันชัดๆ จากบทสัมภาษณ์ “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ” เผยเหตุที่ต้องไหว้ครูทุกปี พร้อมไขข้อสงสัย อาการของขึ้นเกิดจากอะไร

Publish 2018-03-02 13:25:48

“พิธีไหว้ครู” เรียกว่ามีอยู่ในศาสตร์ทุกแขนง ที่ต้องอาศัยบารมีครูบาอาจารย์ในการร่ำเรียนศึกษาวิทยาการต่างๆให้ได้รับความสำเร็จ เรียกว่าในวิชาใดๆก็ล้วนแต่ต้องมีครูผู้ประสาทวิชา จึงเป็นที่มาของพิธีไหว้ครู ที่มีมาแต่โบราณ  ซึ่งหนึ่งในพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์และลือเลื่องในความศรัทธาที่ยากเกินอธิบาย คือ พิธีไหว้ครู วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม  ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปีในวันเสาร์กลางเดือน 4  สำหรับพิธีไหว้ครูประจำปี  2561 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.39 น.เป็นต้นไป วัตถุประสงค์หลักๆของพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอีกประการหนึ่ง และเป็นการขอขมาลาโทษที่ได้พลาดพลั้งหรือทำผิดข้อห้ามต่างๆของสำนัก เพื่อให้ครูบาอาจารย์ท่านยกโทษให้
นอกจากวัตถุประสงค์ของพิธีไหว้ครูตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้สานุศิษย์ต้องเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ตามที่ “หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ”  ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับ “พิธีไหว้ครูและอาการของขึ้น” เผยแผ่บทสัมภาษณ์ดังกล่าวโดย  เว็บไซต์วัดบางพระ http://www.bp.or.th/article.php?id=11  ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ผู้สัมภาษณ์ : พิธีไหว้ครูเนี่ย ที่จัดขึ้นทุกปีเนี่ยครับ มีความเป็นมายังไง?

หลวงพ่อเปิ่น : "มันก็ต้องถึงครั้งโบราณน่ะ เป็นมาเนื่องๆ ติดต่อเรื่อยๆ ต้อง..ทุกปีต้องไหว้ครู ไม่ไหว้ก็..มันก็เป็นไอ้โน่นเป็นไอ้นี่ ปวดหัวตัวร้อนไป เอ่อ..ต้องมีไหว้ครู ทุกปีต้องไหว้ครู สักไปมากๆ ก็ทำให้..โบราณเขาว่ามันร้อน ร้อนวิชาไป ต้องกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์ ปีๆหนึ่ง"

ผู้สัมภาษณ์ : เพื่อจะได้เย็นขึ้นใช่ไหมครับ?

หลวงพ่อเปิ่น : "เออ..มันมีเรื่องว่า ตั้งแต่โบราณ เออ..เขากำหนดให้..ให้ไหว้ครู ให้ครอบ ใช่มั๊ย จะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหามันได้สงบ ไอ้ที่ร้อนน่ะมันไม่ได้ไป ไปทางไหนล่ะ อยู่ในขอบเขต ขอบเขตตัวเอง ก็บางคนมันร้อน สักไปมากๆ บางคนมันร้อนไป ไม่อยู่บ้านอยู่ช่อง เออ..ร้อน ว่างมันก็ไปเที่ยวส่ง บางครั้งมันเข้าไม่ได้หรอก เพราะว่ามัน..มันร้อน..เออ"

 

และปรากฎการณ์ที่มักจะเห็นกันอยู่ทุกๆปี คือ ภาพของสานุศิษย์ของวัดบางพระ จำนวนมหาศาลเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู โดยระหว่างพิธีก็จะมีศิษย์จำนวนหนึ่งที่มีอาการของขึ้น โดยเรื่องนี้หลวงพ่อเปิ่น ท่านได้ตอบข้อสงสัย ดังนี้  

 

ผู้สัมภาษณ์ : ขณะที่ทำพิธีไหว้ครูเนี่ยครับหลวงพ่อ บางคนเขาทำไมมีอาการของขึ้น?

หลวงพ่อเปิ่น : "มันขึ้น มันสุดแท้แต่ว่าใจมัน ใจมันอ่อนก็ขึ้นง่าย ใจมันแข็งก็ไม่ค่อยขึ้น บางทีหนาวๆ ร้อนๆ ใจอ่อนก็ขึ้นง่าย ยิ่งคนที่เชื่อมั่นมันก็ขึ้นง่าย โดดโผงผางๆๆ ไป ไอ้ที่ว่าใจแข็งๆ ก็ไม่ค่อยขึ้น มันจะให้ขึ้นไปทุกคนไม่ได้หรอก บางทีก็หนาวๆ ร้อนๆ ขนลุกซู่ซ่าๆ"

อย่างไรก็ดีจะเห็นว่าในพิธีไหว้ครูของวัดบางพระทุกๆปีนั้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความเคารพศรัทธาในบารมีครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชา เพราะการสักยันต์ ถือเป็นศาสตร์วิชาแขนงหนึ่งที่จำเป็นต้องไหว้ครู เพราะคุณบารมีครูบาอาจารย์ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง อันจะช่วยปกป้องคุ้มภัย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสานุศิษย์ให้มีสติและใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้อง

สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูวัดบางพระฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์วัดบางพระ http://www.bp.or.th/article.php?id=11

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์วัดบางพระ http://www.bp.or.th/article.php?id=11

และเพจ : วัดบางพระ จ.นครปฐม (หลวงพ่อเปิ่น)  https://web.facebook.com/Bp.or.Th/

เครดิตภาพ : เพจ : กลุ่มอนุรักษ์พระ หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม https://web.facebook.com/ddbangpra/

และ Santipong Sitnoy


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ