พูดถูกใจ!!หมดไปเท่าไหร่กับคำว่ารถประจำตำแหน่ง ของหัวหน้าข้าราชการไทย!(คลิป)

พูดถูกใจ!!หมดไปเท่าไหร่กับคำว่า"รถประจำตำแหน่ง" ของหัวหน้าข้าราชการไทย!(คลิป)

Publish 2018-08-08 17:58:58


จากกรณีสำนักงาน ปปช. เตือนข้าราชการทุกคน กรณีการใช้รถราชการของส่วนราชการต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เพื่อมิให้ถูกดำเนินคดีตามที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ ถึงการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว ส่งผลให้ศาลสั่งพิพากษาจำคุก 5 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท ถือเป็นอุทาหรณ์ก่อนทำผิด จึงจำเป็นที่หน่วยงานราชการต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ รวมถึงระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนทั้งนี้ ผู้ใช้รถจะต้องแยกระหว่างเรื่องราชการกับส่วนตัวให้ออกจากกัน หากมีผู้ร้องเรียน จะมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะมีบทลงโทษรุนแรงถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 151 ที่กำหนดว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

อย่างไรก็ตาม รถราชการต้องมีตราเครื่องหมายหน่วยงานให้ถูกต้อง และที่ผ่านมาได้ตรวจพบปัญหาการใช้รถราชการ ว่ามีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลงให้กับรถที่ไม่ใช่รถของราชการ เบิกจ่ายเชื้อเพลิงผิดประเทศ ไม่มีใบสั่งจ่ายน้ำมัน เติมรถส่วนตัว โดยมิใช่เป็นการเดินทางไปราชการล่าสุด ทาง จั๊ด ธีมะ ผู้ประกาศข่าวช่อง ONE 31 ที่ล่าสุดได้ออกมาพูดถึงเรื่อง รถข้าราชการ หรือรถประจำตำแหน่ง ของหัวหน้าส่วนต่างๆว่ามีข้าราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว ซึ่งเห็นได้บ่อยมาก ซึ่งรถประจำตำแหน่งนั้น ได้มีการอนุญาตให้หลายๆตำแหน่งมีรถประจำตำแหน่งได้ โดยรถคันหนึ่งมีอายุการใช้งาน 6 ปี โดยในแต่ละหน่วยงานก็ต้องใช้งบในส่วนนี้มากมาย 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายลัทธภพ แก้วโย