กาชาดกรุงเก่า รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 สำรองโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน (ชมคลิป)

Publish 2018-06-14 22:34:11วันที่ (14 มิ.ย. 2561) ที่ บริเวณ The Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค  จ.พระนครศรีอยุธยา  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา, นางสาวกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สื่อมวลชน, เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา , โรงพยาบาลเสนา และ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาด กล่าวรายงาน


ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจวัดความดัน

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  วันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี  เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์  ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ถือว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตด้วย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้สโลแกน    Be tree for someone else. Give blood. Share Lif    “ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต”  ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเสนา ได้มาเปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อนำเข้าธนาคารเลือดและสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน โดยพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ประชาชนเข้าบริจาคโลหิตจำนวนมาก


โดยผลจากการสำรวจ พบว่า ความต้องการใช้โลหิตในจังหวัดฯ จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จึงทำให้ปริมาณโลหิตที่สำรองไว้ในธนาคารเลือดมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ จึงได้เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจในทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้มีโลหิตสำรองที่เพียงพอ พร้อมรองรับสถานการณ์เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้ร่างกายได้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเลือด ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองอีกด้วย  โดยมีผู้บริจาคโลหิต ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา103ราย  โรงพยาบาลเสนา  61 ราย รวม  164 ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 73,800 ยูนิต  นอกจากนี้ยังมีผู้ บริจาคดวงตา 16   ราย  บริจาคอวัยวะ  15 ราย  บริจาคร่างกาย  4 ราย

​​​​​​

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าว ที นิวส์ จ.พระนครศรีอยุธยา