กศน.พรรณานิคม สกลนคร สุดยอด จัดโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

Publish 2018-06-14 21:08:5713 มิ.ย. 61 ที่ไร่ปลายฝัน บ้านผักคำภู ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร นายมงคล แก้วดี ผอ.กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และนายพนัส กางทอง พร้อมคณะครูกศน.ตำบลนาใน ได้จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงาน โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer)หรือเกษตรกรปราดเปรื่อง ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีการจัดโครงการนี้ทั้งหมด 10 ตำบลหรือ 10 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 16 คน รวมทั้งหมด 160 คน โดยในส่วนของ กศน.ตำบลนาในได้จัดให้สมาชิกได้ศึกษาดูงานที่ไร่ปลายฝัน บ้านผักคำภู โดยมีนายรัตมะณี วงศรีลา อายุ 46 ปี และนายริน วาริคิด อายุ 79 ปี ชาวบ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ตำบลนาใน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรอบรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักหวาน การตอนกิ่งผักหวาน การปลูกต้นเพกา และการทำปุ๋ยหมักจากหอยเชอรี่ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากในพื้นที่ตำบลนาในและพื้นที่ใกล้เคียงมีหอยเชอรี่กำลังระบาดเป็นอย่างมาก การนำหอยเขอรี่มาทำการหมักในถังและหมักทิ้งไว้ประาณ 3 เดือน ก็สามารถที่จะเอาน้ำหมักมาทำเป็นปุ๋ยรดต้นไม้ได้ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการกำจัดหอยเชอรี่ที่ลงทุนน้อยมาก แต่ได้ผลคุ้มค่า และเป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยด้วยไร่ปลายฝันซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ แบ่งออกเป็นแปลงๆ ปลูกผักหวาน ต้นเพกาเตี้ย สะเดาทวาย ไผ่บงหวาน ไผ่กิมซุ่ง มีพื้นที่เลี้ยงวัว ขุดสระเลี้ยงปลา มีนาข้าวและพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ที่ผ่านมาไร่ปลายฝันเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันมีเป้าหมายที่จะขยายพันธ์ผักหวานป่าให้มากขึ้นกว่านี้อีก ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดนายรัตมะณี วงศรีลา วิทยากรให้ข้อมูลว่า ตนเองดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทาง กศน.พรรณานิคม ร่วมกับ กศน.ตำบลนาใน ได้พาผู้ที่สนใจมาดูงานที่นี่ ซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะบรรยาย ให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาธิตวิธีการตอน การปลูกและการดูแลรักษาต้นผักหวาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจกันเป็นพิเศษ เพราะต้นผักหวานกำลังเป็นที่สนใจของตลาด เนื่องจากผู้คนทั่วไปนิยมเอาผักหวานมาประกอบเป็นอาหารได้หลายประเภท ส่วนต้นผักหวานจะขายได้ราคาดีมาก ราคาซืัอขายกันจะเริ่มตั้งแต่ 100 - 400 บาท แล้วแต่ขนาดและความสมบูรณ์ของลำต้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ในทางเศรษฐกิจ นำความรู้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อย่างคุ้มค่าที่สุด

ขอบคุณภาพจาก กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

นายวิศักดิ์ แก้วศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสกลนคร