รอง ผวจ.ปทุมธานี แถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

Publish 2018-06-14 17:45:08 เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 มิ.ย.61 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี แถลงข่าจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ที่ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด นอกจากนั้นยังมีโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงต่างๆเช่น โครงการ Clean Food Good Taste  โครงการตลาดสดน่าซื้อ  โครงการการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) และโดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices)    ด้าน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานีถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญ โดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตรรวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชนที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น และยังเป็นการเดินตามยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางแหล่งผลิต จนถึงปลายทาง จึงจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานีขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงและให้ความรู้เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหารด้วยการจัดนิทรรศการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อหาสารเคมี การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟชื่อดังอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี