พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย กับวิทยาเทคนิคในเครือข่าย : MOU (ชมคลิป)

Publish 2018-05-24 17:25:02วันที่ 24 พ.ค. 2561ที่ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เป็นประธาน และร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET HUB ศรีวิชัย) กับวิทยาเทคนิคในเครือข่าย : MOU Signing Ceremony for new OVEC Schools Network ซึ่งเป็นการลงนามในระยะที่ 2 ของ มทร.ศรีวิชัย กับวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่ง ในภาคใต้

หลังจากเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา มีวิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ เข้าร่วมเครือข่ายแล้วจำนวน 5 แห่ง และมีเป้าหมาย 12 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และยกระดับการผลิตบุคลากรด้านอาชีวะของภาคใต้ ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ สำหรับป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในปัจจุบัน และอนาคต

                                                                                                          


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย กับวิทยาเทคนิคในเครือข่าย : MOU

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เปิดเผยว่า เมื่อปี 60 ที่ผ่านมา ทาง มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ของทาง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีการจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย” (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya) หรือ “TVET HUB ศรีวิชัย”

เพื่อยกระดับการพัฒนาครูอาชีวศึกษา และบุคลากรสายอาชีพในภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมกับ TVET Hub ศรีวิชัย แล้ว 5 แห่ง และในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือเฟส 2 กับวิทยาลัยเทคนิคอีก 7 แห่ง ในภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสตูล , วิทยาลัยเทคนิคสิชล , วิทยาลัยเทคนิคพังงา , วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต , วิทยาลัยเทคนิคจะนะ , วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประทานราษฎร์นิกร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าว ทาง มทร.ศรีวิชัย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร STEM ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีวะขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม โดยครูอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ภาคใต้

โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี แรกของโครงการนั้น ได้จัดการอบรมด้าน STEM for TVET ให้ครูอาชีวศึกษาในเครือข่ายไปแล้ว 37 ราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อปรับรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าเมื่อครบ 3 ปี จะสามารถสร้างบุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ

                                                                                                         

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย กับวิทยาเทคนิคในเครือข่าย : MOU


ด้าน นางชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ “Chevron Enjoy Science” บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ เปิดเผยว่า “TVET HUB ศรีวิชัย” จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่มุ่งเน้นพัฒนาคน และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยขณะนี้ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ” แล้วจำนวน 5 จาก 6 แห่ง ทั่วประเทศ ตามเป้าหมาย ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่ตามแนวทางรัฐร่วมเอกชน

ทั้งนี้การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา นั้น ถือว่า มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยผลการสำรวจพบว่า นักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคเครือข่าย ร้อยละ 66 สามารถทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ร้อยละ 84 ระบุว่า วิธีการสอนแบบใหม่ช่วยให้เกิดการทำความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น ส่วนร้อยละ 84 สามารถทำแบบฝึกหัดในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น และ ร้อยละ 88 มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นอีกด้วย

                                                                                               

   ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา
Recommend News