จ.ศรีสะเกษ..ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (ชมคลิป)

Publish 2018-05-18 08:15:47เมื่อวันที่  17  พ.ค.61  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ   ต.หนองไผ่  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายสันติธร  ยิ้มละมัย  รอง  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  จ.ศรีสะเกษ  ประจำปี 2561 และกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม “สืบสานภูมิปัญญา ทอมือ สายใจ หม่อนไหมศรีสะเกษ” โดยมี นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ศรีสะเกษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 6  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมี  เกษตรกร  และนักเรียน  เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 51 ทีม  

 

 

 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท  คือ  ระดับประถมศึกษา  จำนวน 9 ทีม  ระดับมัธยมศึกษาจำนวน  10 ทีม  และระดับบุคคลทั่วไป จำนวน  32 ทีม  นอกจากนี้  ยังมีการแข่งขันกองเชียร์  การแข่งขันสาวไหม จำนวน 1 ประเภท การประกวดผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 10 ประเภท   การประกวดผลิตภัณฑ์จากรังไหม / ผ้าไหม  จำนวน  2 ประเภท 

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าหม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคัดเลือกทีมที่ชนะการประกวด / แข่งขัน ในระดับจังหวัด ส่งเข้าประกวด / แข่งขัน ในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมหม่อนไหม ในวันที่ 7 – 8  มิถุนายน 2561  ที่  จ.นครราชสีมา  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และองค์ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหมให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยผ่านกระบวน การเรียนรู้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาและเพิ่มรายได้ภาคเกษตรจากการท่องเที่ยวและบริการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เกษตรกรจากการท่องเที่ยวต่อไป

ชยงค์  มณีพันธุ์เจริญ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.ศรีสะเกษ