รดนำ้ขอพร.... ม.กรุงเทพธนบุรีสืบสานประเพณีสงกรานต

Publish 2018-04-15 10:22:41 

      บุคคลในวงการกีฬาคนดัง ร่วมเทศกาลสงกรานต์รดนำ้ขอพร อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ผศ.บังอร เบ็ญจาธิกุล จำนวนมาก

       ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในงาน   “สรงนำ้พระและรดนำ้ขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561”  ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี         

       โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย, เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ ประธานสโมสรฟุตบอล ม.กรุงเทพธนบุรี. - ส.บุญมีฤทธ์ิ เอฟซี., พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานชมรมนักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ อดีตนายกสมาคมกีฬาว่ายนำ้แห่งประเทศไทย, ดร.กว้าง รอบคอบที่ปรึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ดร.จรินทร์ สวนแก้ว นายกสมาคม ม.กรุงเทพธนบุรี, สุธา ขันแสง อดีต รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์      ร่วมด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า มาร่วมงานกันจำนวนมาก     

     นอกจากนี้แล้วก็ยังมี นิวัฒน์ เหล่าสุวรรณ์วัฒน์ โปรโมเตอร์มวยคนดังของเขาทราย แกแลคซี่, ดำรงค์ ต่ายทอง โฆษกพากษ์มวย และนักกีฬาอีกจำนวนหนึ่งก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

            ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า ประเพณีสงกรานต์ของไทยถือเป็นประเพณีที่ย่ิงใหญ่ ต่างประเทศทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี และเดินทางมาเล่นสงกรานต์กับคนไทยด้วยเป็นจำนวนนับแสนคน เพราะฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการจัดงาน “สรงนำ้พระและรดนำ้ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561”