รู้แล้วอึ้ง!!! เปิดเรื่องราวของ 2 สตรีผู้สูงศักดิ์ "กรมหลวงโยธาทิพ" และ "กรมหลวงโยธาเทพ" ที่นั่งหลังม่านสนทนากับ "พระเพทราชา" !!!

Publish 2018-04-12 08:53:30ฉากสำคัญในละคร "บุพเพสันนิวาส" ตอนจบ ที่มีสตรี 2 คนนั่งสนทนากับ "พระเพทราชา" อยู่หลังผ้าม่าน ก็คือ "กรมหลวงโยธาทิพ" และ "กรมหลวงโยธาเทพ" ซึ่งถือเป็น 2 สตรีที่มีบทบาทสำคัญ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นอย่างมาก  
กรมหลวงโยธาทิพ หรือ พระราชกัลยาณี เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ที่ประสูติแต่พระนางสิริธิดา เมื่อ พ.ศ. 2179 และเป็นพระขนิษฐาร่วมพระชนนี ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ "พระเพทราชา" ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา ได้โปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงโยธาทิพ เป็นอัครมเหสีฝ่ายขวา พระองค์มีพระราชโอรสคือเจ้าพระขวัญ กรมหลวงโยธาเทพ เป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์มีบทบาทด้านการค้าค่อนข้างสูง ทรงมีอิทธิพลในราชสำนัก บางครั้งชาวตะวันตกก็เรียกแทนพระองค์ว่าเป็น ราชินี

 

 


 พระองค์มีบทบาทอย่างสูง เนื่องจากทรงมีส่วนริเริ่มการปฏิวัติผลัดแผ่นดิน ทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีกับแพทย์หลวงชาวฝรั่งเศส ผู้ที่ถูกกล่าวโทษว่าวางยาลอบปลงพระชนม์สมเด็จพระนารายณ์

 

 เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม


Suggess News