เทศบาลเมืองสัตหีบจัดงานวันเด็กแห่งชาติเยาวชนกว่า3,000คนเข้าร่วมกิจกรรม

Publish 2018-01-13 21:30:44  วันนี้ (13 ม.ค.61) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการเตรียมของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม ไว้ให้กับเด็ก ๆ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ ลานสวนสาธารณหนองตะเคียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 3,000 คน นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ เทศบาลเมืองสัตหีบได้ให้ความสำคัญ และจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้วันเด็กแห่งชาติเป็นวันเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กในด้านนันทนาการ การเรียนรู้ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมประสบการด้านวิชาการให้แก่เด็ก โดยมีผู้ปกครองเป็นส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของงานวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งเยาวชนของชาติ มีความสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต ซึ่งการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่เด็กในวันเด็กแห่งชาตินี้ เพื่อที่จะให้เด็กได้แสดงออก และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งบรรยากาศการจัดงานในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกรวมแล้วกว่า 3,000 คน เพื่อให้เด็กได้มีความความสุข รวมถึงตัวผู้ปกครองด้วย ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเตรียมของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนเครื่องเล่น สวนสนุก ไว้มากมาย พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรของชาติอย่างมีคุณค่าในวันข้างหน้าต่อไป

โดยมี นาย ไตรเทพ ทศวงศ์ชาย นาย ไชยเทพ บุญเลิศ และนาย พนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ตลอดจน ข้าราชการ เจ้าพนักงานเทศบาลเมืองสัตหีบ และลูกจ้างเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว สมิทธสร ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรี

 
Suggess News