***กอ.รมน.สมุทรสาคร ร่วมประชุมประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ครั้งที่ 1

Publish 2018-01-13 09:32:37เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 เวลา 09.00 – 12.00 น. พ.อ.เกรียงชัย   สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. (ท.) ติดภารกิจเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 จึงมอบหมายให้ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  ตองกลิ่น  จนท.ธุรการ ฝ่ายนโยบายและแผนฯ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.ปฏิบัติงาน ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมประเมินผลการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ต.ปรเมศวร์   กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ, เครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน เพื่อสรุปผลการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองสี่วาพาสวัสดิ์ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค. – ธ.ค. 60 โดยใช้หลักการและแนวทางตามศาสตร์พระราชาฯ “น้ำดีไล่น้ำเสีย” ประกอบกับหลักการ “คิดแม็คโครทำไมโคร” กล่าวคือ การใช้ระบบชลประทานในพื้นที่ที่มีลำคลองต่างๆ เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน โดยให้มีการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ เพื่อดึงน้ำดีจากแม่น้ำท่าจีนไหลเข้าคลองสาขาของคลองสี่วาพาสวัสดิ์  ตามการขึ้นลงของน้ำ    พร้อมระบายน้ำออกทางคลองสี่วาพาสวัสดิ์ลงสู่แม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติในระยะที่ 1 เป็นที่น่าพอใจ น้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และคลองสาขาฯ  มีคุณภาพดีขึ้น สีดำของน้ำ และกลิ่นเหม็นลดลง
 พร้อมทั้งได้มอบหมายภารกิจเพิ่มเติมตามที่ พล.ท.ผดุง   ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหา เมื่อ 4 ม.ค.61 ดังนี้
 - ประสานงาน หน.ชุดประสานงานประจำพื้นที่จังหวัด ส.ค.มทบ. 16 ร่วมภารกิจ
 - ตรวจสอบตะกอนที่ลอยอยู่บริเวณหน้า ปตร.คลองแนวลิขิต /คลองน้อย
 - เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชน ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
 - ข้อมูล รง.อุตสาหกรรม, หอพัก ฯลฯ ที่ปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด
 - สำรวจบ้านเรือนที่พักอาศัยฯ ที่ได้ติดตั้ง-และยังไม่ได้ติดตั้ง ถังดักไขมัน
 - รายชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบการปิด – เปิด ประตูระบายน้ำ
 - การสร้างอาคารรุกล้ำคลองแนวลิขิตซึ่ง พล.ต.ปรเมศวร์   กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้คณะกรรมการสายคลองของ จ.สมุทรสาคร นำรูปแบบการแก้ปัญหาตามหลักการและแนวทางตามศาสตร์พระราชาฯ “น้ำดีไล่น้ำเสีย” ประกอบกับหลักการ “คิดแม็คโครทำไมโคร”ไปปรับใช้ในคลองอื่น ๆ และให้ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เตรียมแผนงานการขยายผลการปฏิบัติไปสู่คลองอื่นให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ภายในปี 2561 โดยให้ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. เป็นผู้ประสานงานหลัก พร้อมทั้งรายงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. และ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง


ภาพ-ข่าว  บรรยงค์  จันทร์รอด  ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวทีนิวส์