เขื่อนรัชชประภา ออกประกาศเตือน "อย่าเชื่อข่าวลือจะปล่อยน้ำลงมา" ย้ำ..ยังรับประมาณน้ำฝนได้ตลอดทั้งปี (มีคลิป)

Publish 2017-12-07 19:48:42ผู้บริหารเขื่อนรัชชประภา สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน อย่าเชื่อข่าวลือว่าอ่างเก็บน้ำในเขื่อนจะมีน้ำเกินปริมาณ และจะปล่อยน้ำลงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำ ยืนยันขณะนี้เขื่อนยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ตลอดระยะฤดูฝนนี้ ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกหากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-ปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนรัชชประภา เพราะขณะนี้ น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา อยู่ที่ระดับ ๘๗.๙๓ เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือ ๔,๔๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๗๘.๖๔ เปอร์เซ็นต์ เขื่อนรัชชประภา สามารถกักเก็บน้ำสูงสูดที่ ๙๕.๐๐ เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง และสามารถรองรับน้ำได้อีก ๑,๒๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้เขื่อนรัชชประภา ได้หยุดระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

 โปรดอย่าเชื่อข่าวลือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนรัชชประภา โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๔๒๕๕๓ หรือแผนกเดินเครื่อง เขื่อนรัชชประภา โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๔๒๕๕๕ ต่อ ๕๑๒๑,๕๑๒๒ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้จากศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ water.egat.co.th และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในคลองพุมดวงและแม่น้ำตาปี ได้จากระบบโทรมาตรของเขื่อนรัชชประภาได้ที่ watertele.egat.co.th/rpb อ่างเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภา มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่   สำนักข่าวทีนิวส์   จ.สุราษฎร์ธานี