ไม่น่าเชื่อ นี่คือ สถานีรถไฟใต้ดินของไทย..?

Publish 2017-12-06 09:54:50อยากรู้ต้องตามมาดู มีสถานีใดบ้าง ติดตามเพจ Richman can do

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วน ต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ มีระยะทางรวมประมาณ 27 กิโลเมตร โดยช่วงหัวลำโพง – บางแค เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 4 สถานี ปรากฎว่า ทั้ง 4 สถานีมีความงดงามที่เห็นแล้วต้องตกตะลึงในความงาม แบบ อแมสซิ่ง ไทยแลนด์  ประกอบด้วย 1. สถานีสนามไชย 2.สถานีอิสรภาพ 
3.สถานีวัดมังกร 4. สถานีสามยอด  ซึ่งสถานีนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน(ยังไม่มีรูปเผยแพร่)
 มาชม ความงาม และข้อมูลการออกแบบสถานี
เบื้องต้นมาทำความรู้จักโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และ บางซื่อ – ท่าพระ
สำหรับข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯส่วน ต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ มีระยะทางรวมประมาณ 27 กิโลเมตร โดยช่วงหัวลำโพง – บางแค เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 4 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 7 สถานี รวมถึงมีศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน 1 แห่ง และอาคารจอดแล้วจำนวน 2 แห่ง สำหรับช่วงบางซื่อ - ท่าพระ เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับทั้งหมด ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 8 สถานี 

สถานีสนามไชย

ส่วนข้อมูลการออกแบบของ  4 สถานี  รฟม. ได้มุ่งเน้นออกแบบก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายฯ ให้มีความกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา และสัญลักษณ์เชิงพื้นที่  เช่น  สถานีสนามไชย มีการออกแบบโดยจำลองท้องพระโรงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ให้ความรู้สึกที่งดงาม ตระการตา สำหรับสถานีสนามไชย ถือเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการออกแบบตกแต่งภายในสถานีให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานี ซึ่งบริเวณนี้ถือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเขตพระนครชั้นใน ที่มีคุณค่าและมีประวัติมายาวนาน โดย รฟม. ได้รับเกียรติจาก 

สถานีสนามไชย

ส่วนสถานีอิสรภาพ มีการตกแต่งภายในเป็นลักษณะเสารูปหงส์ ซึ่งถือเป็นสัตว์สิริมงคลและศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ในพื้นที่ สื่อถึงวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 

สถานีอิสรภาพสถานีวัดมังกร มีการออกแบบสถาปัตยกรรมจีนมาผสมผสานกับรูปแบบยุโรป หรือเรียกว่าสไตล์ชิโนโปรตุกิส สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีการค้าชาวจีน สภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น เยาวราช 

รศ.ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สถาปัตยกรรม) เป็นผู้ออกแบบสถานีสนามไชย โดยออกแบบภายในเป็นลักษณะท้องพระโรงในยุคสมัยรัตนโกสินทร์และตกแต่งด้วยสถาปัตกรรมไทยสุดวิจิตร ให้ความรู้สึกงดงาม ตระการตา จึงนับได้ว่าสถานีสนามไชย จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเป็นสมบัติของชาติที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม สะท้อนความเป็นไทยกลมกลืนกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว หากโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเชื่อมโยงกับสถานีที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายฯ มีความก้าวหน้า 96.42% (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) มีกำหนดเปิดให้บริการเดินรถช่วงหัวลำโพง – บางแค ปี 2562 และเปิดเดินรถ ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ปี 2563เรียบเรียงโดย

บุษบา ศรีลาปัง