พลิกดวงชะตา! เปิด “พระคาถายันทุน ๙ ชั้น” ผู้รู้แนะไว้สวดเป็นประจำ จะกลับเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดี พ้นภัยจากอำนาจพระราหู

Publish 2018-01-23 18:08:22พระคาถายันทุน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “อภัยปริตร” โดยเป็นการน้อมนำอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยช่วยปัดเป่าลางร้าย ฝันร้าย หรือสิ่งที่ไม่สบายใจต่างๆให้หมดสิ้นไป นิยมสวดเมื่อยามที่ต้องฝันร้าย หากแต่คาถายันทุนก็จะมี “พระคาถายันทุน ๙ ชั้น” ซึ่งเป็นคาถาเก่าแก่โบราณ  ใช้สวดเพื่อคุ้มครองดวงชะตา  กลับเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดี ป้องกันราหูเสวยอายุ ผู้ที่ถึงเกณฑ์ดาวราหูเสวยอายุ หรือประสบวิบากกรรมต่างๆ เชื่อว่าหากสวดแล้วจะบรรเทากรรมต่างๆลงได้ สิ่งที่ร้ายก็จะกลายเป็นดี หรือแม้แต่ผู้ที่ยังไม่ประสบเคราะห์กรรมใดๆก็สามารถสวดได้ทุกวันเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับตนเอง  

ก่อนสวด ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่าคาถายันทุน ๙ ชั้น ดังนี้

๑. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "อาทิตย์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๒. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "จันทร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๓. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "อังคาร" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๔. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "พุธ" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๕. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "เสาร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๖. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "พฤหัส" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๗. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "ราหู" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๘. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "ศุกร์" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

๙. ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคัญจะโย "เกตุ" ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขณา ปาปัคคะโห ทุสสุปิณัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

 

สำหรับอานุภาพพระคาถายันทุน ๙ ชั้น ได้ระบุไว้ โดย พระครูนนทปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี ใจความว่า

“อานุภาพดาวนพเคราะห์นั้น สามารถคุ้มครองเราให้พ้นจากการเคราะห์ร้าย กลายเป็นเคราะห์ดี หรือหนักกลายเป็นเบา ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร ทำให้คนที่เกลียดชังเรากลายเป็นรักใคร่ หรือแม้เมื่อพระราหูดวงร้ายเสวยอายุ ดาวอื่นๆอีกทั้งเจ็ดแปดดวงที่เป็นมิตรกับเราอยู่นั้นก็จะเมตตาช่วยป้องกันมิให้พระราหูดวงร้ายเสวยอายุแก่เราได้ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ย่อมเกี่ยวสัมพันธ์อยู่ในอำนาจของดวงดาวทั้งเก้าดวง ถ้าเราสวดมนต์จำเริญพระคุณพระนพเคราะห์เป็นประจำแล้ว เราจะมีอายุยาวนาน ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายต่างๆ จะเจริญด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และประสบโชคดี มีความเจริญก้าวหน้าไปตลอดกาล ซึ่งคาถานั้นชื่อว่า "ยันทุนเก้าชั้น"

 “คาถายันทุนเก้าชั้นนี้เป็นของเก่า ซึ่ง พ.ต. ล้วน สิงหทัต คัดลอกออกจากตำราสมุดข่อยเก่าที่ชำรุด และท่าน พ.ต. ล้วน สิงหทัต ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นเวลา 40 ปีเศษ ท่านบอกว่าได้รับความสุขสบายตลอดมา เวลานี้ท่านมีอายุร่วม 80 ปีแล้ว (ณ เวลาที่คัดลอกดังเดิมของท่านเจ้าอาวาส) อาตมาก็ได้รับถวายมาจากท่าน และก็ปฏิบัติตลอดมาตลอดทุก ๆ วัน ตั้งแต่ได้รับมา อาตมาเห็นว่าเป็นของดีมาก จึงจัดพิมพ์แจกเพื่อเป็นวิทยาบรรณาการแด่ท่านที่มีความสนใจเพื่อปฏิบัติดู อาจจะได้รับผลตามความปรารถนา อาตมาเคยพบแต่ "ยันทุนสามชั้น" ไม่เคยพบ "ยันทุนเก้าชั้น" เลย ถ้าหากเป็นความดีในส่วนแห่งคาถานี้ ขอให้เป็นของเจ้าของตำรานี้ เมื่อท่านได้รับคาถายันทุนเก้าชั้นนี้ไปแล้ว ขอให้ท่านจงปฏิบัติทุกวันอย่าให้ขาด จะได้รับผลดีในไม่ช้า”

"สังจังเว อะมะตะวาจา" "ธัมโมหะเว รักขะติ ธัมมะจารี"

(ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย) (ธรรม แลย่อมรักษา ผู้ประพฤติ ธรรม)

พระครูนนทปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสเสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี (ท่านผู้คัดลอกเดิมจากท่าน พ.ต. ล้วน สิงหทัต)

​“หมายเหตุหากท่านเจ้าของตำราหรือลูกหลานที่เกี่ยวข้องมาพบ อาตมาขอกราบขอขมา ณ ที่นี้หาได้ลบหลู่หรือหาได้มาประจานท่าน หากแต่พิมพ์โดยรักษาเนื้อความเท่าที่จะพบได้มาจากที่คนมาวางตำราทิ้ง ตัวอาตมาเสียดายของเก่าดีๆนี้จึงปรารถนาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานเท่านั้น อาตมาเป็นพระลูกวัดอยู่ ณ วัดลาดสิงห์อยู่แล้วมาเจอเข้าเลยเสียดายของดีเช่นนี้เท่านั้น ขอกล่าวแค่นี้และขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม”

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คุณ Ghosty Rat  สมาชิกเว็บไซต์พลังจิต

http://palungjit.org/threads/พระคาถายันทุนเก้าชั้น-ของเก่าเก็บ-และอานิสงส์ของคาถายันทุนเก้าชั้น.274173/

เครดิตภาพ : วัดป่าโนนวิเวก

 

 


เรียบเรียงโดย

นภาพร เครือชัยสุ


Suggess News

Recommend News