"พนง. ทีทีแอนด์ที" วุ่น!! ยื่นหนังสือ "นายกฯ" ขอค่าชดเชย หลังบริษัทส่อแววเลิกจ้าง!!

Publish 2016-04-28 12:48:22               วันนี้ (28 เม.ย. 59) เวลา 11.15 น.ที่ศูนย์บริการประชาชน (1111) ภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้มีกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบต่อการล้มละลาย ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน นำโดยนายอโนทัย เรืองสังข์  เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้พิจารณาการล้มละลายของสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐาน บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) โดยขอให้พิจารณาช่วยเหลือสนับสนุน ตลอดจนมีมาตรการ หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)ในการให้บริการลูกค้า ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับช่วงให้บริการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนรายอื่นๆ หรือหากมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงาน ขอให้มีการจ่าย.ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือเงินค่าอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องไปฟ้องร้องต่อศาล ตามหนังสือด้านล่างนี้

 

                ทั้งนี้ ทางกลุ่มพนักงานได้ยื่นหนังสือผ่านทาง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อนำเสนอต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อไป